Skip to main content

Konsulting marketingowy i sprzedażowy.

Prowadzimy konsulting marketingowy i sprzedażowy dla firm, sklepów ecommerce. Wyznaczamy cele biznesowe i sprzedażowe, audytujemy obecną sytuację identyfikując i rozwiązując problemy.

Przeprowadzając analizę na wielu obszarach marketingowych i reklamowych wdrażamy plan naprawczy realizując wspólnie założone cele i optymalizując obecne działania biznesowe.

Jako agencja full service oferujemy kompleksowe doradztwo, analizę i przygotowywanie rozwiązań optymalizujących podjęte działania, ich korektę i wypracowanie nowych możliwości rozwoju.

Prowadzone przez nas doradztwo biznesowe opiera się na:
• wskazaniu nowych kierunków rozwoju firmy z zakresu marketingu i sprzedaży, z wykorzystaniem najnowszych zasobów wiedzy i najbardziej zaawansowanych technologii,
• ocenie i ulepszeniu oferty, tak by była ona efektywna,
• weryfikacji podjętej strategii marketingowej, a także wskazaniu nowych możliwości rozwoju marki,
• analizie komunikacji marketingowej, wskazując jej mocne i słabe strony, w celu eliminacji błędów i podniesienia jej skuteczności,
• optymalizacji procesu sprzedaży, poprzez wskazanie skutecznych sposobów pozyskiwania klientów.
• pomagamy w rozwiązywaniu problemów strategicznych oraz opracowujemy strategię działań marketingowych danej firmy, dostosowaną do realiów rynkowych.
• audytujemy dotychczasowe działania reklamowe, promocyjne, sprzedażowe itp.
• badamy i analizujemy prowadzone działania, a po wyciągnięciu wniosków opracowujemy skuteczną strategię marketingową, jak również dobieramy odpowiednie techniki i narzędzia służące do wprowadzenia jej;
• łączymy różne obszary marketingu;
• doradzamy kompleksowo;
• swoim klientom oferujemy doradztwo na każdym etapie promocji;
• w razie potrzeby udzielamy wsparcia technicznego;
• szkolimy z zakresu SEM i komunikacji w sferze digitalowej.

Case studies Historie sukcesu

Case studies Historie sukcesu

Case studies Historie sukcesu

1

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń, napisz do nas, prześlij adres swojego serwisu, nakreśl obecną sytuację przedsiębiorstwa i cele do uzyskania.
2

Porozmawiajmy

Zdzwonimy się lub spotkamy się, aby omówić cele biznesowe, przeanalizujemy możliwości i ocenimy ryzyka.
3

Odbierz propozycję działań

Przedstawimy pełny plan działań marketingowych odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstwa i realizujące założenia do osiągnięcia postawionych celów.

W konsultingu marketingowym (ale też ujęciu reklamowym i public realtions) kładziemy nacisk na konsumenta, który jest świadomy swoich wyborów i oczekuje, że przedsiębiorstwo będzie się z nim komunikować w sposób spójny na wszystkich polach styku.

W Internecie można sprzedać bezpośrednio lub pośrednio wszystko.

Przedsiębiorstwa, którym zależy na osiągnięciu wzrostu sprzedaży, volumenu sprzedanych produktów, usług, czy zwiększeniu udziału w rynku dążąc do bycia liderem w swojej branży, powinny maksymalną uwagę poświęcić kanałowi online. Rozszerzanie tego kanału optymalizuje koszty, pomaga w dotarciu do bardzo szerokiego grona odbiorców, pozwala mierzalnie patrzeć na działania biznesowe.

W branżach, które działały w sposób tradycyjny konserwatywnie patrząc na reklamę to Internet staje się kluczowym narzędziem umożliwiającym zapoznanie się z produktem, pozwalającym budować markę, opinię, a nie jest tylko miejscem na tańsze zakupy.

Nieustannie rośnie liczba kanałów komunikacji i jego form, styków na których komplikuje się forma przekazu treści. W centrum zawsze pozostaje konsument, który oczekuje informacji przygotowanych tylko pod niego i takich, które są mu nie tylko potrzebne, ale potrzebne tu i teraz, dopasowane do obecnej sytuacji i aktualnych uwarunkowań. Powstaje potrzeba na linii konsument i przedsiębiorstwo, które, aby osiągnąć sukces musi zrealizować tę potrzebę w danym momencie.

Zaangażowanie się w relację z konsumentem jest priorytetowe, rozpoznanie jego potrzeb i odpowiedzenie na nie poprzez odpowiednio skrojony produkt lub usługę.
W ramach konsulting audytujemy obecną sytuację, badamy jak przedsiębiorstwo porusza się na polu cyfrowym, jak się komunikuje, co należy poprawić, co należy zoptymalizować, czego unikać, a jakie inne rozwiązania wdrożyć.

Konsultacje marketingowe

Niezależnie od tego, czy jesteś nową firmą, która dopiero zaczyna swoją przygodę z marketingiem, czy doświadczonym przedsiębiorstwem poszukującym nowych strategii, nasze konsultacje marketingowe dostarczą Ci niezbędnych narzędzi i wiedzy do osiągnięcia sukcesu.

Analiza bieżących strategii marketingowych i ich skuteczności.

Badamy aktualne działania marketingowe w celu zrozumienia, jakie taktyki i strategie są stosowane oraz jakie efekty przynoszą. Analiza ta obejmuje zbieranie danych na temat kampanii, takich jak zasięg, zaangażowanie, konwersje czy ROI (zwrot z inwestycji), oraz porównanie ich z wcześniej ustalonymi celami marketingowymi. Celem tej analizy jest identyfikacja mocnych i słabych stron obecnych działań, co pozwala na dostosowanie i optymalizację strategii w przyszłości, zapewniając lepsze rezultaty i wyższą efektywność kampanii.

Szkolenia i warsztaty z zakresu najnowszych trendów w marketingu.

Przekazujemy wiedzę na temat aktualnych praktyk, narzędzi i innowacji w dziedzinie marketingu. Uczestnicy zdobywają aktualne informacje, umiejętności i techniki, które mogą następnie wdrażać w swoich organicznych działaniach marketingowych. Szkolenia i warsztaty łączą obecne rekomendacje z ciągłą analizą prowadzonych działań reklamowych tak by uczestnicy byli nie tylko na bieżąco z działaniami agencji, ale również sami rozwijali swoje działania organiczne w sposób efektywny i dopasowany do grupy docelowej.

Rekomendacja rozwiązań dopasowanych do Twojego biznesu:

Identyfikujemy i przedstawiamy strategię i narzędzia marketingowe, które są specjalnie dostosowane do unikalnych potrzeb i wyzwań przedsiębiorstwa. Zamiast polegania na generycznych rozwiązaniach dostępnych na rynku, tworzymy spersonalizowaną strategię, która odzwierciedla specyfikę, cele i wartości danego biznesu. Dzięki temu możesz skuteczniej komunikować się z docelową grupą odbiorców i osiągać lepsze rezultaty poprzez działania marketingowe.

Optymalizacja budżetu marketingowego w celu maksymalizacji ROI.

Analizujemy i dostosowujemy wydatki na działania marketingowe w taki sposób, aby uzyskać jak największy zwrot z inwestycji (ROI). Oznacza to dokładne rozważenie, jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty w odniesieniu do poniesionych kosztów, a następnie realokację środków w te najbardziej efektywne obszary. Celem jest zapewnienie, że każdy wydany pieniądz przynosi optymalne korzyści dla firmy, poprawiając jednocześnie efektywność ogólnych działań marketingowych.

Konsultacje marketingowe

Szczegółowa lista obszarów

 • Analiza SWOT – Identifikacja mocnych i słabych stron firmy, szans oraz zagrożeń w otoczeniu marketingowym.
 • Badania rynkowe – Zrozumienie klientów, konkurencji, trendów i innych kluczowych czynników wpływających na biznes.
 • Analiza konkurencji – Ocena działań i strategii konkurentów oraz identyfikacja potencjalnych luk w rynku.
 • Analiza obecnej strategii marketingowej – Ocenienie dotychczasowych działań marketingowych pod kątem ich efektywności i rentowności.
 • Planowanie strategiczne – Współtworzenie planu marketingowego z wyraźnie określonymi celami i strategiami do ich osiągnięcia.
 • Rekomendacje dotyczące budżetu marketingowego – Optymalizacja wydatków i zapewnienie, że budżet jest wykorzystywany w najbardziej efektywny sposób.
 • Strategie cyfrowe i media społecznościowe – Planowanie i rekomendacje dotyczące obecności w internecie, reklam PPC, SEO, content marketingu oraz strategii mediów społecznościowych.
 • Branding i pozycjonowanie – Doradztwo w zakresie identyfikacji marki, jej wizerunku i sposobu komunikacji z rynkiem.
 • Strategie sprzedaży i dystrybucji – Optymalizacja kanałów sprzedaży i strategii dystrybucji produktów lub usług.
 • Kampanie reklamowe – Planowanie, tworzenie i wdrażanie kampanii reklamowych w różnych mediach.
 • Analiza i optymalizacja UX/UI – Ocena i rekomendacje dotyczące doświadczenia użytkownika na stronach internetowych lub w aplikacjach.
 • Szkolenia i warsztaty – Edukowanie zespołu klienta w zakresie nowych strategii lub narzędzi marketingowych.
 • Analiza danych i analityka – Interpretacja danych z różnych źródeł, w tym z narzędzi analitycznych, mediów społecznościowych czy kampanii reklamowych.
 • Kreacja i design – Doradztwo w zakresie projektowania materiałów marketingowych, takich jak strony internetowe, materiały reklamowe czy logotypy.
 • Strategie lojalnościowe – Tworzenie programów lojalnościowych i strategii retencyjnych dla klientów.
 • Konsultacje w zakresie eventów i sponsoringu – Planowanie i optymalizacja działań związanych z wydarzeniami marketingowymi lub sponsorowaniem.
 • Crisis management – Doradztwo w sytuacjach kryzysowych dotyczących wizerunku marki.
 • Konsultacje z zakresu PR – Strategie komunikacji z mediami i budowania relacji z dziennikarzami.
1

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń, napisz do nas, prześlij adres swojego serwisu, nakreśl obecną sytuację przedsiębiorstwa i cele do uzyskania.
2

Porozmawiajmy

Zdzwonimy się lub spotkamy się, aby omówić cele biznesowe, przeanalizujemy możliwości i ocenimy ryzyka.
3

Odbierz propozycję działań

Przedstawimy pełny plan działań marketingowych odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstwa i realizujące założenia do osiągnięcia postawionych celów.