Poniższa Polityka Prywatności określa sposób przechowywania i dostęp do informacji na urządzeniach Usługobiorcy za pomocą plików Cookies. Pliki te służą realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Usługobiorcę, przez Usługodawcę. Integralną część Polityki Prywatności stanowi Regulamin dostępny pod adresem sunspot.pl/regulamin.

1. Cookies – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcę przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki te mają również odpowiadają za tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Odpowiadają również za utrzymanie sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
– Cookies Usługodawcy – oznacza Cookies zamieszczane przez Usługobiorcę, związane ze świadczeniem Usług droga elektroniczną przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu.
– Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
– Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) semanticad.pl.
– Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie (laptop, komputer stacjonarny, urzadzenie mobilne) za pośrednictwem, którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do Serwisu.
– Usługobiorca – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi drogą elektroniczną.

2. Stosowane przez Usługobiorcę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Usługobiorcę. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Usługobiorcy. Pliki te moga być również wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym przez dostawców rozwiązań np. Google Analyticis – w celu grmadzenia statystyk.

3. Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Usługobiorcy. Zmiany ustawień może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.