was successfully added to your cart.
SEO

Jak czytać raport z pozycjonowania strony – Monitorowanie pozycji słów kluczowych

By Lipiec 5, 2014 No Comments

Raport z pozycjonowania tworzony jest w pierwszy dzień roboczy miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy raport. Raport zawiera listę pozycjonowanych haseł oraz wykaz osiągniętych pozycji dla każdego z tych haseł w poszczególnych dniach. Pozycja “0” oznacza, że strony nie odnaleziono wśród 100 pierwszych pozycji dla słowa kluczowego.
Pod tabelą znajduje się rozliczenie z pozycjonowania – każda fraza przemnożona jest przez ilość dni objętych wynagrodzeniem oraz stawkę wynagrodzenia.

Pierwsza strona raportu obejmuje statystykę z całego miesiąca dla każdej pozycjonowanej frazy w ujęciu dziennym.

raport-z-pozycjonowania1

Na drugiej stronie raportu znajdziemy dokładne rozliczenie za pozycjonowanie w danym miesiącu. Każda fraza rozliczana jest z osobna. Przedstawione są stawki dla zakresu pozycji np. 1-5, 6-10 i ilość dni dla których strona znajdowała się w tych przedziałach. Poniżej znajduje się podsumowanie kosztów obejmujące iloczyn dni i stawki wynagrodzenia. Na samym dole znajduje się koszt całkowity pozycjonowania strony będący sumą wszystkich podsumowań kosztów dla słów kluczowych.

rozliczenie-pozycjonowania2

W każdej chwili można zalogować się do panelu monitorowania pozycji strony pod adresem monitor.sunspot.pl i na bieżąco przeglądać statystyki z pozycjonowania strony. W monitorze znajduje się również pełna historia pozycji ze wszystkich miesięcy pozycjonowania.